Ekonomické informační systémy

Námi dodávaný ekonomický informační systém BMI Info© je moderní otevřený informační systém vybudovaný kolem ekonomického jádra ACONTO© (produkt firmy PCS SOFTWARE, s.r.o.). V současnosti obsahuje řadu dalších specializovaných ekonomických, řídících i technologických modulů např. pro různá pravidelná hlášení směrem na majitele, pro organizaci svozu odpadů, pro agendu smluv se zákazníky, pro dopravu, vážní systém, replikace a přenosy dat s externími pobočkami atd.

Architektura systému, flexibilita a otevřenost

Ekonomický informační systém BMI Info© je projektován dle moderních poznatků informatiky s využitím nejnovějších technologií vhodných pro jednotlivé úkoly.
Zejména se vyznačuje následujícími rysy:

Pravidelná údržba verzí

Systém je pravidelně udržován, přičemž minoritní změny dodaných modulů jsou pro uživatele k dispozici zdarma po otestování u výrobce v rámci pravidelného ročního licenčního poplatku. V případě velkých legislativních úprav nebo jiných podstatných změn je nabízena majoritní přepracování za velmi výhodných podmínek. Databázový server Centura SQL Server je udržován v rámci pravidelného ročního licenčního poplatku vždy v nejnovější verzi včetně všech existujících oprav.

Řešení kritických situací, údržba systému

Pro zajištění provozu doporučujeme uzavřít standardní servisní smlouvu, která definuje mimo jiné i speciální reakční doby na straně dodavatele, rozsah pravidelné údržby a další podmínky servisu včetně vyvážených smluvních pokut. Do pravidelné údržby systému musí být zahrnuty i standardní operace zálohování dat, reorganizace dat apod., které zajišťují jak bezpečnost dat tak i vysoký výkon databázového serveru. Většina těchto úloh je prováděna automatickými dávkami, kdy je třeba pouze pravidelně kontrolovat výsledné kontrolní zápisy.
Pro údržbu systému ve složitějších situacích a pro řešení havárií jsou vyškoleni provozní programátoři, kteří jsou připraveni dle příslušných podmínek servisní smlouvy k rychlému zásahu. Vzhledem k tomu, že někteří menší uživatelé nemají uzavřenou servisní smlouvu, jsme připraveni poskytnout servis v přiměřené době dle okamžitých kapacitních možností.

Dálková správa systému

Poměrně širokou škálu zásahů lze provádět v nabízeném systému dle požadavků i dálkovou správou. V tomto případě využíváme zejména moderní prostředky typu pcAnyWhere, které umožňují dálkovou správu s nejvyšší ochranou přenášených dat nejen pomocí modemového spojení, ale i přes veřejnou datovou síť nebo Internet. Tato dálková správa je zákazníky běžně používána i pro spouštění složitějších úloh.