Informační software spaloven komunálního odpadu

Jedná se o efektivní informační sytém přizpůsobený potřebách a chodu spaloven komunálního odpadu.

Tento systém rozšiřujeme dle aktuálních požadavků a mimo jiné obsahuje:

Základem je systém BMI Info© (který je založen na systému ACONTO©, produkt firmy PCS Software, s r.o.) se speciálními nadstavbami pro fakturaci zakázek na podkladu smluv, modulem kompletního zpracování složenek aj. Softwarový systém poskytuje veškeré požadované funkce, vstupy a výstupy.

Softwarový systém je průběžně udržován dle měnících se legislativních podmínek (zákon č. 167/1998 Sb., č. 125/1997 Sb., č.37/2000 Sb., …). Rovněž je díky použití standardních technologií připraven na napojení na informační systém města i jednotlivých městských částí.

Díky tomuto jednotnému systému lze pro zadavatele dělat různé analýzy a optimalizace (např. optimalizace svozových tras jednotlivých vozidel při svozu komunálního odpadu i separovaných složek, vyhodnocování přeplňování sběrných míst i naplněnosti sběrných nádob na jednotlivých svozových trasách apod.

Všechny nadstavby jsou naprogramovány přímo naší firmou. Systém využívá technologii klient/server. Jako server je použit SQL Server 7.x firmy Centura.