Informační systém pro efektivní správu pohledávek CreditControl

Skončete s finančně náročným postoupením Vašich pohledávek jiné firmě. Využijte efektivní SW nástroj pro vlastní evidenci a správu pohledávek.

CreditControl je komplexní aplikace, která řeší uživateli (správci pohledávek) všechny úkony spojené s evidencí a vymáháním pohledávek. Jedná se o modulární systém, kdy každý modul řeší samostatný okruh problémů v rámci celé aplikace. Všechny moduly jsou vzájemně datově provázány.

Základní moduly: