Informační systém pro výběr a vymáhání poplatků (BMI©Poplatky)

Řešte celý proces správy poplatků efektivně a spolehlivě. Využijte náš SW nástroj pro evidenci a správu poplatků (např. za komunální odpad, registraci psů, atd.).

BMI©Poplatky je efektivní SW nástroj, který Vás spolehlivě a pohodlně provede celým procesem správy poplatků od jejich výběru, přes přiřazování plateb, upomínky, vymáhání, apod.

Výběr poplatků za svoz odpadu

Naše společnost nabízí komplexní software pro výběr poplatku za komunální odpad dle zákona 185/2001 Sb. "Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů".

Systém pro výběr poplatku obsahuje minimálně tyto moduly a funkce: