Reference

Své zákazníky máme v soukromém i veřejném sektoru. Naše produkty jsou uplatněny na úřadech, školách a v soukromých společnostech v oblasti odpadového hospodářství, průmyslu, obchodu atd. Našimi zákazníky jsou nejen české, ale i zahraniční subjekty.