BEMOSA - Sledování pohybu osob na letišti

Behaviorální modelování pro bezpečnost na letištích

BEMOSA přispěje významnou měrou k celoevropskému cíli eliminovat nebezpečí a teroristické akce v leteckém provozu. Za tímto účelem bude mít vyvinuté dynamické reálné modelování sociálního chování a přijímání bezpečnostních opatření proti hrozbám na letištích. Tato nejmodernější technologie bude zahrnovat behaviorální modelování přímým pozorováním skupin pro vytvoření dynamického reálného modelu chování při ohrožení. Na základě průzkumu evropských letišť se zaměřením na klíčové rozhodovací skupiny, jako jsou letoví dispečeři, pracovníci bezpečnosti, pracovníci služeb a pasažéři, bude vytvořen základ komplexního praktického programu pro všechny, kteří se na zabezpečení podílí. Pokročilá softwarová simulace podpoří snímání a modelování chování ve stresových stavech a poskytne platformu pro vytvoření tréninkových modulů, které pak lze s minimálními náklady aplikovat po celé Evropě. Tento multioborový projekt zahrnuje konsorcium akademiků, SME a pracovníků letišť s expertními znalostmi ze sociálních věd, letectví a bezpečnosti. Vše zaměřeno k modelování rozhodnutí pro udržení bezpečnosti, která je pro provozuschopnost letiště zásadní. Moderním výzkumem bude zabezpečena zvýšená účinnost letecké dopravy díky snížení falešných poplachů, zvýšenou bezpečností vyšší trénovaností pracovníků a zvýšením koordinace všech složek v krizových situacích. Tyto cíle budou naplněny sadou provázaných pracovních balíčků navržených tak, že všichni zúčastnění vyváženě kooperují a zajišťují splnění cílů projektu BEMOSA.