Dyslextest - Testování a optimalizace použití SW pro dyslektiky

Řešení tohoto projektu s plným názvem „Výzkum a vývoj za účelem vytvoření systému automatického vyhodnocování účinnosti SW produktů a eLearningových metod pro rektifikaci dyslexie“ je pod označením 7D08002 rozplánováno na roky 2008-2011. Jeho realizace je umožněna poskytnutím podpory Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci mezinárodního dotačního programu „Eurostars“.

Oblast odhalování a řešení specifických vývojových poruch učení (SPU) se již stala v evropských zemích pevnou součástí jak odborného kontextu, tak i samotné školské praxe. Jednou z nejčastějších SPU je dyslexie, s níž má dle výzkumů problém až 10% populace. Problémem je však stále velký rozpor mezi současnými výzkumnými poznatky a praxí, který je také často kritizován. Rozevírající se nůžky mezi výzkumem a praxí představují vážnou brzdu efektivnějšího vzdělávání a pomoci dětem i dospělým s SPU. Dalším závažným problémem je nedostatek odborných psychologů, jež jsou schopni vyhodnotit účinnost aplikované pomoci. Cílem projektu je právě vyplnění tohoto volného prostoru, tedy provázání aktuálních výsledku výzkumu v dané oblasti s výukovými postupy na školách, poskytování kvalitních a relevantních informací široké i odborné veřejnosti a pomoc samotným takto postiženým jedincům k zefektivnění jejich učení. Tohoto cíle hodláme dosáhnout důkladnou analýzou existujících SW produktů aplikovatelných v dané oblasti, výzkumem vyhodnocovacích metod a vývojem systému automatického sledování a vyhodnocování účinnosti aplikovaných výukových postupů. Finálním výstupem by pak měla být on-line dostupná služba, jež by poskytovala okamžitou kontrolu účinnosti aplikovaných výukových metod.

Projekt je řešen ve spolupráci se španělskou firmou Indra Sistemas S.A., která nabízí řešení s vysokou přidanou hodnotou v oblasti řízení, technologií a infrastruktury. K jejím nejvýraznějším konkurenčním hodnotám patří specializace na sektor veřejné správy. Je čelním hráčem na trhu multisektorových poradenských služeb v oblasti informačních technologií.