FacialCam - SW a HW pro rozpoznávání osob v oblasti maloobchodu

Řešení tohoto projektu s plným názvem „Výzkum a vývoj SW a HW komponent kamerového systému pro rozpoznávání obličejů za účelem optimalizace maloobchodního prodeje“ je pod označením E!4999 rozplánováno na roky 2010-2013. Jeho realizace je umožněna poskytnutím podpory Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci mezinárodního dotačního programu „Eureka“.

Cílem programového projektu je vývoj Sytému optimalizace maloobchodu (ROS – Retail Optimization System), který bude využívat technologie sledování videokamerou v kombinaci s přední počítačovou vizualizační technologií, která poskytne maloobchodům přesná data o chování zákazníků v jejich prodejnách. ROS bude obsahovat přizpůsobenou sledovací kameru se začleněným patentovaným video-analytickým softwarem, který identifikuje zákazníka při vstupu do obchodu, bude jej sledovat při pohybu v obchodě a umožní identifikovat vracející se a vysoce ceněné zákazníky pomocí softwaru pro rozpoznávání obličejů. ROS umožní maloobchodům lépe pochopit, jak se zákazníci v jejich prodejnách chovají, a optimalizovat umístění produktů a jejich výběr za účelem maximalizace prodeje. Kromě toho mohou maloobchody pomocí identifikace vracejících se a ceněných zákazníků nabídnout svým nejlepším zákazníkům individualizované služby.

Na tomto mezinárodním projektu spolupracuje naše firma s anglickou firmou Viion. Díky rozsáhlým zkušenostem této společnosti v oboru počítačové vizuální technologie a našim zkušenostem v oblasti vyhodnocení a optimalizace máme v tomto projektu jedinečné postavení k vývoji tohoto inovačního řešení pro maloobchodní průmysl.

Prezentaci systému si můžete stáhnout zde: VIION Sentinel