LITERACY - Internetový portál pro e-Learning a pro podporu sociálního začlenění osob s dyslexií

Cílem projektu je poskytnout informační a komunikační technologie, které umožní vzdělávání, získávání dovedností, strategie a metody adaptace pro osoby potenciálně marginalizované. Adaptivní ICT řešení umožní dyslektickým uživatelům pracovat on-line nezávisle a to díky třem vzájemně provázaným a interaktivním službám:

  1. komplexní analýze potíží, což je základem pro další dva body,
  2. personalizovanému e-learningovému nástroji a
  3. komunitní zóně přes speciální rozhraní člověk-počítač, nástroje pro přizpůsobení dyslexii, služby a sociální interakci.

Zatímco personalizovaný e-learning obvykle zahrnuje úkoly a cvičení, které mají být splněny jednotlivými studenty, služby Komunitní zóny pomáhají studentům v takové socializaci, která je pro ně smysluplná. Komunitní zóna může sloužit k sdílení jejich pocitů, výsledků práce s nástroji či řešení obtíží, k hraní jednoduchých "seriózních her" určeným k učení, k domluvě setkání (v reálnem nebo virtuálním světe), k poskytnutí vzájemné pomoci, nebo k reflektování (skupinových) terapeutických sezení a k možnosti sdílení svých projevů (hlas, obraz, řeč těla, video, výsledky e-learningu, …) se svými terapeuty (nebo s mladými terapeuty ve výcviku). 

Cílem je shromažďovat a setřídit existující e-learningové materiály, včetně metodik nácviku dovedností, a softwarové nástroje ve 4 jazycích (angličtině, maďarštině, češtině, hebrejštině) a přizpůsobit je pro použití na Internetu v rámci specializovaného rozhraní, které bude vyvinuto pro portál, čímž bude mladým lidem s dyslexií a dospělým umožněno nezávislé užívání. 

Portál bude nejprve vyvinut pro uživatele ve čtyřech jazycích: anglicky, maďarsky, česky a hebrejsky na základě stávajících hodnotících nástrojů, e-learningových materiálů a kontaktu se skupinou koncových uživatelů v těchto zemích. Vzhledem k tomu, že společný jazyk v konsorciu je angličtina, první prototyp portálu bude v angličtině, což umožní všem partnerům podílet se a účastnit na společném rozvoji.Dlouhodobým cílem je rozšířit portál tak, aby zahrnoval specializované uživatelské rozhraní, nástroje pro hodnocení, e-learningový obsah a Komunitní zónu ve všech hlavních evropských jazycích. Zahrnuje to hlavně:

  1. určení odborníků na dyslexii pro každý jazyk, kteří jsou schopni vytvořit a přizpůsobit obsah (např. učební materiály) tak, aby mohl být vložen (nahrán) na webové stránky,
  2. hledání všech existujících podpůrných technologií v každém jazyce (e-learningové nástroje, překladač textu na hlas, atd.),
  3. charakteristiku a kategorizaci materiálů,
  4. převedení zpětné vazby od dyslektických uživatelů na hodnocení a e-learningové procesy,
  5. modelování vstupů pro každou osobu za účelem zjištění vhodné zpětné komunikace s koncovým uživatelem (dyslektická osoba, učitel, rodič)
  6. personalizované uživatelsky přívětivé rozhraní pro komunikaci se zákazníkem a návrh grafické prezentace výsledků/pokynů atd.

Projekt zahrnuje použití existujících multimediálních technologií, internetu a dalších komunikačních kanálů s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání cílové skupiny zpřístupněním zdrojů a služeb a poskytnutím Komunitní zóny, která nabízí možnosti pro spolupráci a vzdálené interakce.

Webové stránky projektu LITERACY