Analýza optimálního využívání programů OPTISTAMOD

Nástroj pro monitorování, analýzu a vyhodnocení efektivnosti práce s programy za účelem jejich optimálního využití.

K čemu program slouží:

Základní funkce:

Šablona řídí a modifikuje funkce programů.

Šablonu lze:

Základní šablona:

Výsledky hodnocení a grafické zobrazení

Různé typy grafů a hodnocených událostí

Příklad šablony pro analýzu využívání programu MS Word

Analýza výskytu následujících událostí:

Na základě údajů je hodnocena kvalita práce s programem MS Word.

Příklad šablony pro analýzu využívání programu MS Word - Vyhodnocení výsledků