Statistické modelování procesu výroby odlitků za účelem snížení zmetkovitosti

Projekt s plným názvem „Vývoj a výzkum statistického modelování procesu výroby odlitků z tvárné litiny za účelem minimalizace vzniku bodlin“ byl ve spolupráci s VUT FSI v Brně pod označením FT-TA3/108 řešen v letech 2006-2008. Jeho realizace byla umožněna poskytnutím podpory Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci dotačního programu „Tandem“. 

Projekt byl zaměřen na problematiku výskytu bodlin v odlitcích z tvárné litiny. Tato vada je velmi rozšířená a její nebezpečí se projevuje především tím, že je v některých případech zjistitelná až po provedení dalších technologických kroků ve zpracování odlitků. Tím se náklady z důvodu tohoto typu zmetkovitosti značně zvyšují.

Na základě statistického modelu určeného pro potřeby optimalizace výroby odlitku byla navržena metodologie použití vlastního nově vytvořeného softwaru BMI©nD-Analysis. Pro tento případ byla provedena volba optimalizačních kritérií. Podstatnou částí verifikace nově vyvinuté metodologie byla „slepě“ (tj. bez explicitní znalosti souvislostí a významu) zpracovaná naměřená data z reálného procesu. Získané výsledky byly potom srovnány s realitou. Takto byla zcela objektivně prokázána správnost a spolehlivost nově vyvinuté metodologie.

Navržená metodologie představuje nový způsob řešení této závažné problematiky a jako taková má jedinečné postavení na trhu. Je obecně známá metoda paralelních souřadnic (Parallel Coordinates). Metoda paralelních rovin, která byla v rámci řešeného projektu použita, je dle rešerší provedených před zahájením a opětovně v průběhu řešení projektu zcela novým logickým rozšířením původní metody paralelních souřadnic. Představuje nový pohled na n-rozměrný prostor a lze ho s úspěchem využít při analýze n-rozměrných dat.